2020 දී බිලියන 650 ක සල්ලි අච්චු ගහලා ! මේ අවුරුද්දේ දැනටමත් බිලියන 13.2 ක් !!

2020 දී බිලියන 650 ක සල්ලි අච්චු ගහලා ! මේ අවුරුද්දේ දැනටමත් බිලියන 13.2 ක් !!

5 January 2021 12:07 pm

2020 වසරේදී රුපියල් බිලියන 650 ක් පමණ වටිනා මුදල් ප්‍රමාණයක් මුද්‍රණය කර ඇති බව මහ බැංකුව පවසනවා. එය ඊට පෙර වසර සමග සැසඳීමේදී ඉතා විශාල අගයකි.

2019 වසරේදී මුද්‍රණය කර ඇති සමස්ත මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 04 ක් පමණි.

මහ බැංකුව පවසන්නේ රටේ මුල්‍ය අභියෝග කළමනාකරණය කිරීමේ අරමුණින් මෙවැනි විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අලුතින් මුද්‍රණය කිරීමට සිදු වූ බවයි. අලුතින් මුදල් මුද්‍රණය කිරීම යනු රජයේ සුරැකුම්පත්වල මුහුණත වටිනාකම ඉහළ යෑම බැවින් අලුතින් මුදල් මුද්‍රණය කිරීම ගැටලුවක් නොවන බවද මහ බැංකුව පෙන්වා දෙනවා.

2020 වසර ආරම්භයේදී රුපියල් බිලියන 74.7 ක් ලෙස පැවති රජයේ සුරැකුම්පත්වල මුහුණත වටිනාකම වසර අවසානය වනවිට ආසන්න වශයෙන් දස ගුණයකින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වනවිට රුපියල් බිලියන 725.19 ක් දක්වා එම අගය ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙම වසරේ ගත වූ දින 04 ක කාලය තුළ පමණක් රුපියල් බිලියන 13.2 ක මුදල් මුද්‍රණය කර තිබෙනවා.

කොරෝනා පළමු ව්‍යාප්තිය අවස්ථාවේදී රජයේ ඇතැම් ඇමතිවරුන් යෝජනා කළේ අලුතින් මුදල් අච්චු ගසා හෝ ජනතාවට ජීවත් වීමට ආධාර ලබාදිය යුතු බවයි. කෙසේ නමුත් ජනතාවට ප්‍රමාණවත් පරිදි ආධාර නොලැබුණද බිලියන ගණනින් මුදල් අච්චු ගසා තිබෙනවා.

UN