ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි

1 December 2020 08:40 am

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති සුසන්ත රත්නායක මහතා ඊයේ (30) දිනයේදී සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව වාර්තා වේ. 

පසුගිය වසරේදී ඒ මහතාව එම තනතුරට පත් කරනු ලැබුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසිනි. 

සුසන්ත රත්නායක මහතා සුප්‍රකට ජෝන් කීල්ස් සමාගම ඇතුළු ප්‍රකට සමාගම් රැසක සභාපති ඇතුළු ඉහළ තනතුරු දැරූ අයෙකි.