මුදල් මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් පත් කරයි

මුදල් මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් පත් කරයි

24 June 2020 10:27 pm

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ නව සාමාජිකයින් ලෙස ආචාර්ය රාණි ජයමහ සහ සමන්ත කුමාරසිංහ පත් කිරීමට ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අනුමැතිය ලබා දී තිබේ. 

මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපතිවරියක වූ, හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ හිටපු සභාපතිනි ආචාර්ය රාණි ජයමහ මහත්මියගේ සහ මෙරට ප්‍රමුඛතම ව්‍යාපාරිකයෙකු වන, නේචර්ස් බියුටි ක්‍රියේෂන්ස් ලිමිටඩ් හි සභාපති සමන්ත කුමාරසිංහ මහතාගේ නාමයන් ජනාධිපතිතුමන් විසින් මෙම පුරප්පාඩු සඳහා යෝජනා කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් වූ නිහාල් ෆොන්සේකා මහතා සහ ආචාර්ය දුෂ්නි වීරකෝන් මහත්මිය පසුගිය මැයි 31 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සිය ධූරවලින් ඉල්ලා අස්වීමත් මුදල මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් දෙදෙනකු පුරප්පාඩුව පැවතුණි.   

ඒ අනුව එම පුරප්පාඩු සඳහා නව පත්කිරීම් සඳහා අද (24) පස්වරුවේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව රැස් විය.