මහජන බැංකුවේ නව සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස රංජිත් කොඩිතුවක්කු පත් වෙයි

මහජන බැංකුවේ නව සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස රංජිත් කොඩිතුවක්කු පත් වෙයි

21 June 2020 07:14 pm

මහජන බැංකුවේ නව සාමාන්‍යාධිකාරි ලෙස රංජිත් කොඩිතුවක්කු මහතා නම් කර තිබේ. හිටපු සාමාන්‍යාධිකාරී බොනිෆස් සිල්වා  මහතා පසුගිය (19) දින විශ්‍රාම ගැනීමත් සමඟ මෙම නව පත් කිරීම සිදුකිරීමට මහජන බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත. 

ඔහු මහජන බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වාණිජ බැංකුකරණ සහ ඩිජිටල්කරණ) කටයුතු කරමින් සිටියේය. 

රංජිත් කොඩිතුවක්කු මහතා සතුව පුලුල් පරාසයක පැතිරුණු ක්ෂේත්‍රයන් රැසක හසළ අත්දැකීම් රැසක් පවතින අතර ඔහුගේ අත්දැකීම් පාරිභෝගික බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, ආයතනික බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ශාඛා බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ව්‍යාපෘති අරමුදල් සම්පාදනය, අයකිරීම් සහ ඩිජිටල්කරණය ක්ෂේත්‍රයන් පුරා විහිදේ.

පුළුල් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පුහුණුව/අත්දැකීම් සමගින් සහ විවිධ භූගෝලීය පරිශ්‍රයන්හි විවිධ මට්ටමින් කටයුතු කිරීම ඔස්සේ ලද පරිචය තුළින් ඔහු මේ   බැංකුවේ වාණිජ බැංකුකරණ හා ඩිජිටල්කරණ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය වෙත නායකත්වය ලබා දෙමින් සිටියේය. 

 ඔහු පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී,බංග්ලාදේශ සී /ස ලංකා එලායන්ස් මූල්‍ය , සී /ස ලංකා මූල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන් (ඇපකර) මණ්ඩලය, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව යන ආයතනයන්හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙසත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ හා ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය සේවා කාර්යාංශයේ විකල්ප අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙසත් කටයුතු කරයි.

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධිධරයෙකු වන ඔහු ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයෙහි සාමාජිකයෙකි.