මහජන බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව අගමැතිට

මහජන බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව අගමැතිට

4 June 2020 05:20 pm

මහජන බැංකුවේ 2019 වසරේ ප‍්‍රගතිය ඇතුළත් වාර්ෂික වාර්තාව අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාරදීම මහජන බැංකුවේ සභාපති සුජීව රාජපක්ෂ මහතා අතින් පසුගියදා කොළඹ 07, විජේරාම අග‍්‍රාමාත්‍ය නිල නිවසේදී සිදු කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට මහජන බැංකුවේ වැඩබලන ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරි බොනිෆස් සිල්වා හා මූල්‍ය ප‍්‍රධානි අසාම් ඒ. අහමඩ් යන මහත්වරුද සහභාගි වූහ.

UN