ෆැෂන් බග් වෙතින් ’ඇක්ටිව්වෙයාර්’ එළිදකී

ෆැෂන් බග් වෙතින් ’ඇක්ටිව්වෙයාර්’ එළිදකී

3 October 2019 04:00 pm

මෙරට ප්‍රමුඛතම නිමි ඇඳුම් සමාගමක් වන ෆැෂන් බග් වෙතින් 'ඇක්ටිව්වෙයාර්' නවතම ඇඳුම් විලාසිතා එකතුවක් හඳුන්වා දී තිබේ. මෙම ඇඳුම් එකතුව තරුණ තරුණියන්ට ප්‍රිය කරන සියලු විලාසිතාවන්ගෙන් සමන්විත වේ.

වැල්ලවත්ත ෆැෂන් බග් ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී 'ඇක්ටව්වෙයාර්' විලාසිතා එකතුව හඳුන්වා දීම සිදු කෙරුණු අතර ඒ සඳහා භාතිය - සන්තුෂ් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.