මහජන සම්පත රන්කිරුළ 4000

මහජන සම්පත රන්කිරුළ 4000

12 September 2019 07:10 pm

මහජන සම්පත රන්කිරුළ 4000වන දිනුම් වාරය සැප්තැම්බර් 06 සූරිය වැව පොලිස් ක්‍රීඩාංගනයේදී අති විශාල ජනකායකගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතා සාර්ථක ලෙස පැවැත්වුණි. 

ලොතරැයි ඉතිහාසයේ අමතක නොවන ලෙස පාරිභෝගිකයන්ට, අලෙවි නියෝජිතයින්ට සහ අලෙවි සාහකයින්ට තෑගි පිට තෑගී ලබා දීමට එදින ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයට හැකි විය. 

 රට පුරා වාසනාවන්තයන් සොයාගිය රුපියල් ලක්ෂ 87ක් වටිනා Toyota Rush SUV මෝටර් රථය,Toyota wigo මෝටර් රථය,බජාජ් ත්‍රීවිල් රථය,125CC යතුරු පැදි, කාන්තා යතුරු පැදි එදින ජයග්‍රහණය කර ඇත. 

එමෙන්ම විසිලක්‍ෂපතියන් දෙදෙනෙක්,දස ලක්ෂපති ජයග්‍රාහකයින් 17 දෙනෙක්,ලක්ෂපති ජයග්‍රාහකයින් 22,i Phone ජයග්‍රාහකයින් දෙදෙනෙක්,රන් කාසි දිනාගත් වාසනාවන්තයින් 146ක් සමඟ ජයග්‍රාහකයින් 646,107ක් බිහිකළ අතර ඔවුන් අතර රුපියල් 64,355,460 කට අධික මුදලක්  බෙදා දී තිබුණි. 

යාපා පටුනේ සිට සූරිය වැව දක්වා දින 16ක් පුරා සිය  අලෙවි ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායම සමඟ එක්  වූ, සහය දැක්වූ, එක්ව විනෝද වූ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය ස්තූතිය පළකර සිටියි.