රෝලන්ඩ් පෙරේරා ලංකා බැංකුවේ සභාපති ධුරයට

රෝලන්ඩ් පෙරේරා ලංකා බැංකුවේ සභාපති ධුරයට

8 February 2019 02:17 am

ලංකා බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතීඥ රෝලන්ඩ් පෙරේරා මහතා පත් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

 

2018 ඔක්තෝබර් 26 දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයට පෙර ද මෙම තනතුර දරණු ලැබුවේ ඒ මහතා විසිනි.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් රෝලන්ඩ් පෙරේරා මහතාගේ නම ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ කමිටුව වෙත යවා තිබුණු අතර එය අනුමත වී තිබේ.

RN