ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා දෙවැනි 20/20 තරගය කල්දමයි - ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයෙකුට කොරෝනා

ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා දෙවැනි 20/20 තරගය කල්දමයි - ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයෙකුට කොරෝනා

27 July 2021 03:49 pm

අද රාත්‍රී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා දෙවැනි 20/20 තරගය කල්දැමීමට තීරණය කර තිබෙන බව ක්‍රික්ඉන්ෆෝ වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරනවා.

ඊට හේතු වී ති‍බෙන්නේ ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු කරගෙන තිබීමයි. කෙසේ නමුත් තවමත් එම ක්‍රීඩකයාගේ නම හෙළි වී නොමැත.

මෙම තරගය හෙට රාත්‍රී පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා

UN