ජපාන ටෙනිස් රන් බලාපොරාත්තුව නයෝමි ඔසාකා තෙවැනි වටයේදී පසුබසී !

ජපාන ටෙනිස් රන් බලාපොරාත්තුව නයෝමි ඔසාකා තෙවැනි වටයේදී පසුබසී !

27 July 2021 11:25 am

ඔලිම්පික් සත්කාරකයන්ගේ තවත් රන් බලාපොරොත්තුවක් අද බිඳවැටිණි. ඒ ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල අංක 02 හිමි ක්‍රීඩිකාව වන නයෝමි ඔසාකා පරාජයට පත්වීම හේතුවෙනි.

නයෝමි ඔසාකා අද චෙක් ජනරජයේ මාර්කෙටා වොන්ඩ්‍රොව්සෝවා සමග තෙවැනි වටයේ තරගයට ක්‍රීඩා කළ අතර තරගය අවසන් වූයේ 6-1 ක් හා 6-4 ක් ලෙස‍ චෙක් ක්‍රීඩිකාවට පහසු ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කර දෙමිනි.

පළමු සහ දෙවැනි වටයේ තරග ඉතා පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කළ නයෝමි ඔසාකා තෙවැනි වටයේදී දැවැන්ත පසුබෑමකට ලක්විය. ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල දෙවැනි ස්ථානයේ සිටින ඔසාකා අද පරාජය වූයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 39 වන ස්ථානයේ පසුවන ක්‍රීඩිකාවක හමුවේ වීමද විශේෂත්වයකි.

UN