නිළවරණය තෙක් ක්‍රිකට් ආයතනයේ කටයුතු සඳහා කමිටුවක් පත් කරයි

නිළවරණය තෙක් ක්‍රිකට් ආයතනයේ කටයුතු සඳහා කමිටුවක් පත් කරයි

2 April 2021 06:51 pm

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිළවරණය පැවැත්වෙන තෙක් එහි කටයුතු පාලනය කිරීම සඳහා විශේෂ පරිපාලන කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා. ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසිනි.

එම කමිටුවේ ප්‍රධානියා ලෙස මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතා පත්කර ඇති අතර සෙසු සාමාජිකයන් ලෙස ඈෂ්ලි ද සිල්වා, සුජීව මුදලිගේ, උචිත වික්‍රමසිංහ සහ අමල් එදිරිසූරිය යන මහත්වරුන් පත්කර තිබෙනවා.

වත්මන් පරිපාලනයේ නිළ කාලය පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදී අවසන් වූ අතර ඔවුන් තවදුරටත් අදාල තනතුරුවල රැඳී සිටීම නීතිවිරෝධී බවට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය වෙත පැමිණිලි කර තිබිණි. අදාල පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ලබාගෙන ඇති අතර ඒ අනුව මෙම පරිපාලන කමිටුව පත්කර තිබේ.

මැයි මස 20 වැනිදා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිළවරණය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

UN