2011 ලෝක කුසලානයේදී පාවාදීමක් සිදු වූ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් නෑ - ICC

2011 ලෝක කුසලානයේදී පාවාදීමක් සිදු වූ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් නෑ - ICC

3 July 2020 10:43 pm

2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයේදී පාවදීමක් සිදු වූ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් හමු වී නොමැති බව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකය අවධාරණය කරනවා. එහි සාමාන්‍යාධිකාරී අලෙක්ස් මාෂල් මහතා පවසන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන්ට කිසිදු විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමේ හැකියාවක් නොමැති බවයි.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයටද අවසන් තරගය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සැකයක් නොමැති අතර එහිදී පාවාදීමක් සිදුවීමට කිසිදු ඉඩක් නොතිබූ බවයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පවසන්නේ.

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා දූෂණ විරෝධී ඒකකය වෙත ලිපියක් යවා ඇති බවට පුවත් පළවුවද එවැනි ලිපියක් තමා වෙත ලැබී නොමැති බවයි මාෂල් මහතා තහවුරු කරන්නේ.

එම තරගයේදී පාවාදීමක් සිදු වූ බවට චෝදනා එල්ල වන්නේ නම් එය ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන බවත්, එවැනි පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වුවහොත් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට සූදානම් බවත් මාෂල් මහතා පවසනවා. එම තරගයේදී පමණක් නොව වෙනත් ඕනෑම තරගයකදී පාවාදීම් හෝ වෙනත් දූෂණ සිදුව ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට ICC දූෂණ විරෝධී ඒකකය සූදානම් බව ද ඔහු අවධාරණය කරනවා.

UN