වතු කම්කරුවන් වැටුප් සටන යළි අරඹයි (PHOTOS/VIDEO)

වතු කම්කරුවන් වැටුප් සටන යළි අරඹයි (PHOTOS/VIDEO)

23 January 2019 08:41 am

තම දෛනික මූලික වැටුප රු. 1000 වැඩි කරදෙන ලෙස ඉල්ලා සමාගම්වලට බල කරමින් වතු කම්කරුවන් ස්ථාන කිහිපයකම වැඩ වර්ජනය කරමින් අද (23) උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර සංවිධානය කර තිබුණි.

හැටන්, බගවන්තලාව යන පොලිස් වසම්වලට අයත් ඇතැම් තේ වතුවල වතු කම්කරුවන් අද (23) දින වැඩ වර්ජනයක නිරත වෙමින් ප්‍රධාන මාර්ගවලට පිවිස කළු කොඩි අතැතිව උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරවල නියැලුණි.

tea 10

වතු කම්කරුවන් කියා සිටින්නේ තම දෛනික මූලික වැටුප රු. 1000 දක්වා වැඩි කරදෙන බවට වතුකරයේ වෘත්තිය සමිති නායකයින් තමන්ට පොරොන්දු වී දින ගණනාවක් එම වෘත්තිය සමිති නායකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි වැඩ වර්ජනයකද නිරත වූ බවයි.

එම නායකයින් තම දෛනික මූලික වැටුප රු. 1000 දක්වා වැඩි කර දීමට තවදුරටත් කටයුතු නොකිරිම හේතුව මත තමන් වැඩ වර්ජනය කරමින් මෙසේ විරෝධතාවේ නිරත වන බවද උද්ඝෝෂණයේ නියැලි වතු කම්කරුවන් කියා සිටියේය.

බගවන්තලාව නගරයට පිවිසි වතුකම්කරුවන් හැටන් බගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගය ද අවහිර කරමින් උද්ඝෝෂණයේ නියැලුණි.

tea 05

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය, වතු ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති සහ රජය අතර අවස්ථා කිහිපයකම පැවති සාකච්ඡාවලදි වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය අවධාරණය කර තිබුණේ දැනට වතු කම්කරුවෙකුට දිනක මූලික වැටුප වශයෙන් ගෙවන රු. 530ක වැටුප රු. 600 දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි බවත්, වසරකට රු. 25 බැගින් ඉදිරි වසර තුනක් ඇතුළත වතු කම්කරුවෙකුගේ මූලික වැටුප රු. 675 දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි බවයි.

එහෙත් එම යෝජනාව වතු එකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති මගින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි.

චමත් කාවින්ද - හැටන්

{gallery}Tea hatton{/gallery}