කෙසෙල්ගමුඔයේ අනවසරෙන් මැණික් ගැරීමේ ජාවාරමක්!

කෙසෙල්ගමුඔයේ අනවසරෙන් මැණික් ගැරීමේ ජාවාරමක්!

21 January 2019 12:12 pm

බගවන්තලාවේ සිට කාසල්රි ජලාශයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය ගලා බසිනා කෙසෙල්ගමු ඔයේ ස්වභාවික ගල් යට හාරා එහි තුළ වූ මැණික් ඉල්ලම් ගොඩගෙන අනවසර මැණික් ගැරීමේ ජාවාරමක් සිදු කරන බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසයි.

බගවන්තලාව පොලිස් වසමට අයත් ටිනිසින් වත්ත ප්‍රදේශයෙන් කෙසෙල්ගමුඔයේ ජලය පෞද්ගලික ජල විදුලි බලාගාරයකට රැගෙන යාම සඳහා විශාල වේල්ලක් ඉදිකර ඇති අතර, එම වේල්ලට පහළින් කෙසෙල්ගමුඔයේ ජලය කිලෝමීටරයක් පමණ පහළට ගලා නොබසින නිසා මෙම ජාවාරම්කරුවන්ට මෙම අනවසර මැණික් ගැරීම ජයට සිදු කළ හැකි බවයි ප්‍රදේශවාසීන් කියා සිටින්නේ.gem 03

පෞද්ගලික ජල විදුලි බලාගාරවලට ප්‍රධාන ගංගාවක් හරහා විදුලි උත්පාදනයට ජලය ලබා ගැනිමේදි ගඟේ ගලා බසිනා ජල ධාරිතාවෙන් 60% පමණ ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන 40% ජල ප්‍රමාණය ස්වභාවිකව ගඟේ ගලා බැසීමට ඉඩ සැලසිය යුතු බවට එම ජල විදුලි බලාගාර පවත්වාගෙන යාම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙතින් ලබා දී ඇති බලපත්‍ර‍යේද සදහන් කර ඇත.

එම බලපත්‍ර නීති උල්ලංඝනය කරමින් කර්කස්වොල් වතුයායේ ඉදිකර තිබෙන පෞද්ගලික ජල විදුලි බලාගාරයකට විදුලි උත්පාදනය සඳහා කෙසෙල්ගමුඔයේ ගලා බසිනා සම්පූර්ණ ජල ධාරිතාව ලබාගැනිම හේතුවෙන් එම විදුලි බලාගාර වේල්ලට පහළින් ජලය පහළට ගලා නොබසින නිසා ගඟේ ජෛව විවිධත්වයටද බාධා පැමිණ ඇත.

gem 09

මැණික් ජාවාරම්කරුවන් විසින් වේල්ලට පහළින් කෙසෙල්ගමුඔයේ ජලය ගලා නොබසින නිසා එහි ගල් යට තිබෙන මැණික් ඉල්ලම් ගොඩ ගෙන මෙම අනවසර මැණික් ගැරීමේ ජාවාරම ජයටම සිදු කරන බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

එම අනවසර මැණික් ගැරීම සිදු කළ ඇතැම් ස්ථානවල ගල් යට විශාල උමංද හාරා ඇති බව එහි ගිය අපිට දක්නට ලැබුණි.

චමත් කාවින්ද - හැටන්

{gallery}Gem{/gallery}