මධ්‍යම පළාත් ශ්‍රව්‍යාබාධිතයන්ගෙන් රටටම ආදර්ශයක්!

මධ්‍යම පළාත් ශ්‍රව්‍යාබාධිතයන්ගෙන් රටටම ආදර්ශයක්!

13 January 2019 03:58 pm

කැලි කසළ හේතුවෙන් අපවිත්‍රතාවයට පත්ව තිබෙන මහනුවර ගුඩ්ෂෙඩ් බස් රථ නැවතුම්පොළ හා ඒ අවට පරිසරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් මධ්‍යම පළාතේ ශ්‍රව්‍යාබාධිත සහිත වූවන් ගේ සහභාගීත්වයෙන් අද(13) සිදු කෙරිණි.

 

දිනපතා විශාල බස්රථ ප්‍රමාණයක් සහ මගීන් ප්‍රමාණයක් ගුඩ්ෂෙඩ් බස් රථ නැවතුම් පොළට පැමිණෙන අතර ඔවුන් විසින් ඉවතලන කැලි කසළ හේතුවෙන් එම බස් නැවතුම්පළ දැඩි අපවිත්‍රතාවයට පත්වේ.

මහනුවර මහ නගර සභාව මගින් එම කැළි කසළ ඉවත් කළත් දිගින් දිගටම බැහැර කරන අපද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් නගරයේ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩපිළිවෙළට විවිධ බාධක එල්ල වී තිබේ.

එම තත්ත්වය තේරුම් ගත් මධ්‍යම පළාතේ ශ්‍රව්‍යාබාධිත සහිතවූවන් නගරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් දියත් කළේය. පැය කිහිපයක් තිස්සේ කරන ලද ශ්‍රමදානයකින් අනතුරුව විශාල කැලිකසල ප්‍රමාණයක් රැස් කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි විය. එම කැලිකසල මහනුවර මහ නගර සභාව විසින් ලොරි රථ මගින් භාර ගැනීමද ගුඩ්ශෙඩ් බස් නැවතුම්පොළේදී සිදු කෙරිණි.

මධ්‍යම පළාත් ශ්‍රව්‍යාබාධිත සහිත වූවන්ගේ සංගමය විසින් මෙම ශ්‍රමදානය සංවිධානය කරන ලදී.

නදීක දයා බණ්ඩාර - මහනුවර

nuwara 01

nuwara 03